Кызыл-Туу аймагынын Маловодное айылындагы Маданият үйү капиталдык ремонттон өтөт

23 Апреля 2017

Кызыл-Туу аймагынын Маловодное айылындагы Маданият үйү капиталдык ремонттон өтөт

Баары болуп Чакан гранттар программасы конкурсуна 2017-жылы Чүй облусундагы муниципалитеттерден 33 долбоордук өтүнмө түшкөн.

Гранттык жардамды алууга конкурс Чүй облусундагы бардык муниципалитеттердин арасында жарыяланып, 2016-жылдын 12-декабрынан 2017-жылдын 27-мартына чейин өткөн. Конкурсту Швейцария Өкмөтү каржылаган жана Өнүктүрүү саясат институту аткарган “Элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” Долбоору (мындан ары – Долбоор) уюштурган.

“Баары болуп конкурска 33 өтүнмө түшүп, Конкурстук комиссиянын чечими менен 15и гранттык жардам алмай болду. Конкурстук комиссиянын курамына КР Өкмөттүк аппаратынын, КР Финансы министрлигинин, КР Өкмөтүнө караштуу ЖӨБ иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин, КР ЖӨБ Союзунун, Өнүктүрүү саясат институтунун жана Долбоордун өкүлдөрү кирген. Конкурстук комиссиянын шарттарына ылайык, байге катары берилген каражат жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө жана жергиликтүү жамааттын турмуш шарттарын жакшыртууга багытталган долбоорлорду каржылоого гана колдонулду. Ошону менен бирге 2017-жылы колдоого алынган 15 долбоордун ичинен тогузу – бул мектепке чейинки жана мектеп курагындагы балдар үчүн турмуш шарттарын жакшыртууга багытталган долбоорлор болгон”, - деп айтты комиссиянын катчысы, гранттар боюнча адис Майрамбеков Султан.

Кызыл-Туу айыл өкмөтү тарабынан аталган конкурска Маданият үйүнүн чоң залына капиталдык ремонт иштерин жүргүзүү боюнча табыштама жиберилген. Табыштама конкурстук комиссиянын колдоосуна ээ болуп, бул иштерди аткарууга 1 миллион өлчөмүндө гранттык акча каражатын алуу укугуна ээ болду. Бул жеңиш Кызыл-Туу үчүн биринчи жолу эмес – 2016-жылы да ушул конкурска катышып, жаштар үчүн чакан футбол талаасын куруу боюнча долбоорду ишке ашырууга 1 миллион гранттык акча каражатын утуп алган.