Жамаат муктаждарын биргелешип аныктоонун (ЖМБА) жыйынтыктары

25 Июля 2018

2017-2019-жылдарга жергиликтүү жамааттын жана ЖӨБ органдарынын Биргелешкен аракеттер планына (БАП) толуктоолор жана өзгөртүүлөр 

ЖАМААТ МУКТАЖДЫКТАРЫН БИРГЕЛЕШИП АНЫКТООНУН (ЖМБА) ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ 

  • Таза сунун жетишсиздиги (Кара-Сакал, Кызыл-Туу, Новое, Маловодное) – 54 добуш
  • Жолдордун начар абалы (Кара-Сакал, Маловодное, Токбай) – 47 добуш
  • Спорт менен машыгууга шарттын жоктугу (Кара-Сакал, Новое) – 34 добуш
  • Медициналык тейлөөгө шарттын жоктугу (ФАПтын жоктугу Маловодное, Новое, Токбай) – 28 добуш.