Кызыл-Туу айылынын Баетов көчөсүн суу менен камсыздоо

09 Апреля 2018

Кызыл-Туу айылынын Баетов көчөсүн суу менен камсыздоо

Кызыл-Туу айылынын Баетов көчөсүндө суу түтүктөрүн орнотуу боюнча иштер өтүлүп жатат. “Суу менен жер көгөрөт, эл менен эр көгөрөт” дегендей, биз өзүбүздүн калкыбызды таза суу менен камсыздоо ишин жүргүзүп жатабыз. Биздин калкыбыз эч качан сууга зарыл болбош керек деп ойлойм, анткени Кызыл-Туу тоого жакын аймак.