Ченемдик укуктук актылар

Токтом

18.05.22
"Жер тилкени бөлүп берүү жөнүндө"

Токтом

18.05.22
"Экскаватор алуу боюнча"

Токтом

18.05.22
"Штаттык бирдигине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"

Токтом

18.05.22
"Чек арасын тактоо жөнүндө"

Токтом

18.05.22
"2021-ж.24 марттын №22 токтомуна өзгөртүүлөр киргизүү боюнча"

Токтом

18.05.22
"Тариф жөнүндө"

Токтом

18.05.22
"Айыл категориясына киргизүү боюнча"

Токтом

18.05.22
"Спортзал куруу жөнүндө"

Токтом

18.05.22
"Максатын өзгөртүү жөнүндө"

Токтом

18.05.22
"Чуй облусунун Сокулук районун Кызыл-Туу айыл аймагынын Кызыл-Туу айыл өкмөтүнүн Уставын бекитүү жөнүндө"