Өнүгүү планы

Жамаат муктаждыктарын биргелешип

аныктоонун (ЖМБА) жыйынтыктары

/upload/file/JMBA.jpg

ЖАМААТ МУКТАЖДЫКТАРЫН БИРГЕЛЕШИП АНЫКТООНУН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ

        Кызыл-Туу АА караштуу ар  бир  айылында

“30” ноябрдан баштап “2”декабрга чейин 5 ЖМБА Фокус-

                                  топтору өттү.

Катышуулардын саны 135 адам, анын  ичинен 44 аялдар. 

              ЖАМААТ МУКТАЖДЫКТАРЫН БИРГЕЛЕШИП АНЫКТООНУН (ЖМБА)

                                                       ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ

 • Таза  суунун жетишсиздиги (Кара-Сакал, Кызыл-Туу, Новое, Маловодное)-54 добуш
 • Жолдордун начар абалы (Кара-Сакал,Маловодное,Токбай) -47 добуш
 • Спорт  менен  машыгууга шарттын  жоктугу (Кара-Сакал, Новое)-34 добуш
 • Медициналык тейлөөгө шарттын жоктугу (ФАПтын жоктугу Маловодное, Новое, Токбай)-28-добуш
 • Трансфарматорлордун эскилиги (Маловодное жана Токбай)-16 добуш
 • Сугат  суунун жетишсиздиги (Токбай)-15 добуш
 • Маданияты өнүктүрүүгө  шарттын жоктугу(Кызыл-Туу)-13 добуш 
 • Мектепке  чейинки билим берүүгө шарттын  начардыгы (бала бакча)(Токбай,Маловодное)-12 добуш
 • Билим алууга  шарттын жетишсиздиги (Кара-Сакал)-10 добуш
 • Таштандыларды чыгаруунун жакшы уюшулбагандыгы(Кызыл-Туу)-10 добуш

 

 

2017-ЖЫЛГА  КЫЗЫЛ-ТУУ  АА БОЮНЧА БАПКА КОШУЛГАН АРТЫКЧЫЛУКТУУ КӨЙГӨЙЛӨРДҮН ТИЗМЕСИ

 

 • Кара-Сакал,Кызыл-Туу, Новое жана Маловодное айылдарынын жашоочулары үчүн таза суунун жетишсиздиги. 
 • Маловодное айылында маданиятты өнүктүрүүгө шарттын жоктугу. Кызыл-Туу айыл аймагынын 2017-жылга карата Маданий иш чараларын жакшыртуу.
 • Кызыл-Туу,Новое, Кара-Сакал, Маловодное, Токбай ички жолдорунун начар абалы.
 • Кара-Сакал, Новое жана Токбай айылдарынын тургундарына спорт менен машыгууга шарттын жоктугу.
 • Маловодное, Новое жана Токбай айылында медициналык тейлөөгө шарттын жоктугу.
 • Токбай, Маловодное жана Кара-Сакал айылдарында бала- бакчанын жетишсиздиги 
 • Кара-Сакал айылынын окуучуларына 2017-жылга карата билим алууга шарттын жоктугу.
 • Кызыл-Туу айыл аймагында таштандыларды чыгаруу боюнча иш жакшы уюшулбагандыгы. 
 • Маловодное жана Токбай айылындагы жана конуштарындагы трансформаторлордунжана көчөлөрдөгү электро линияларынын жоктугу. Жашоо турмушта электр жарыгы эң керек болгондуктан трансформатор чоң көйгөйдү жаратат.
 • Токбай айылында суугат суунун жетишсиздиги.