Биргелешкен аракеттер пландары (2019-2022)

Чүй облусунун Сокулук районунун Кызыл-Туу айыл өкмөтү менен жергиликтүү жамаатардын 2021-жылга Биргелишкен аракеттер планы (ДОЛБООР)

  «БЕКИТЕМИН»

№_____ сессиясы

 Кызыл-Туу айылдык Кенешинин

Торагасы_______________К.Иманалиев

2018-жылдын «___»______________

 

ДОЛБООР

Кызыл-Туу айыл аймагынын 2018-2019жж.

БИРГЕЛЕШКЕН АРАКЕТТЕР ПЛАНЫ

 1. Багыты: Инфраструктура
 • Көйгөй:Кызыл-Туу, Кара-Сакал, Маловодное. Новое жанаТокбай айылдарында жол каттамынын начар уюшулгандыгы жана ички жолдордун начар абалы.
 • Максат:Кызыл-Туу, Кара-Сакал, Маловодное, Новое жана Токбай айылдарынын ичинде жол каттамын тиешелүү деңгээлде уюштуруу үчүн ички жолдорду  оңдоо.
 • Бенефициарлар : 7711 адам (Кызыл-Туу, Кара-Сакал, Маловодное, Новое жана Токбай айылдарынын жашоочулары)

 

 1. Багыты: Инфраструктура
 • Көйгөй: Кара-Сакал айылынын калкынын ичүүчү таза суу менен камсыз болбогондугу.
 • Новое жана Маловодное айылындарындагы суу тутукторунун эскириши.
 • Максат: Кара-Сакал айылдын элин ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу.
 • Новое жана Маловодное айылындарындагы суу тутукторунун жаныртуу.
 • Бенефициарлар :7261  адам (Кара-Сакал, Новое жана Маловодное  айылынын жашоочулары)

 

 1. Багыты: Коом.
 • Көйгөй: Кызыл-Туу айыл аймактарында жаштардын жана өспүрүмдөрдүн физикалык жактан тарбия
 • алуусуна шарттын түзүлбөгөндүгү, спорт менен машыгууга мүмкүнчүлүктүн жоктугу
 • Кызыл-Туу, Токбай айылдарында жаштардын жана өспүрүмдөрдүн физикалык жактан тарбия алуусуна шарт түзүү
 • Бенефициарлар :4424  адам  Кызыл-Туу, Токбай айылынын тургундары

 

 1. Багыты: Коом
 • Көйгөй: Оспурумдордун билим жана тарбия алуусуна шарт тузуу Маловодное жана Кызыл-Туу айылында мектепке чейинки балдардын билим жана тарбия алуусуна толук  шарттын түзүлбөгөндүгү
 • Максат :Маловодное, Кызыл-Туу айылдарында мектепке чейинки балдарга билим жана тарбия берууго шарт түзүү
 • Бенефициарлар :2744 адам  Кызыл-Туу, Маловодное айылынын тургундары

 

 1. Багыты: Коом
 • Көйгөй: Кызыл-Туу айыл аймагына караштуу Дыйкан чарба менен алек болгон дыйкандарга шарт түзүп берүү.
 • Максат :Кызыл-Туу айыл амагындагы дыйканчыларына иригационный системасына шарт түзү беруу
 • Бенефициарлар :2744 адам  Кызыл-Туу айыл аймагы  айылынын тургундары

 

 1. Багыты: Коом
 • Көйгөй: Кызыл-Туу айыл амагындагы орто билим беруу мектептерине капиталдык ремонторду уюштуруу
 • Максат :  Кызыл-Туу айылдарында мектептериндеги балдарга билим жана тарбия берууго шарт түзүү
 • Бенефициарлар :2744 адам Кызыл-Туу, Маловодное айылынын тургундары

 

 1. Багыты: Коом
 • Көйгөй: ҮДТ имаратын ондоп тузоо иштерин жургузуу, жана элдерге шарт тузуп беруу
 • Максат : Кызыл-Туу айылындагы ҮДТ нына ооруп  келген адамдарына  шарт түзүүп беруу.
 • Бенефициарлар :2744 адам  Кызыл-Туу  айылынын тургундары

 

Жүктөп алуу