Токтом №30 1 декабря 2017

18 Декабря 2017

Кызыл-Туу айылдык Кенеш Кызыл-Туу айыл өкмөтүнүн жер тилкесинин бөлүнүп берүү жөнүндөгү арызын карап чыгып төмөнкүдөй чнчим чыгарат.