Жамаат муктаждыктарын биргелешип аныктоонун (ЖМБА) жыйынтыктары

13 Декабря 2018

Кызыл-Туу АА караштуу ар  бир айылында 30-ноябрынан 2-декабрына чейин 5 ЖМБА фокус-топтору өттү. Катышуулардын жалпы саны 135 адамды түзүп, анын ичинен 44 аял болду. 

  • Таза  суунун жетишсиздиги (Кара-Сакал, Кызыл-Туу, Новое, Маловодное) – 54 добуш
  • Жолдордун начар абалы (Кара-Сакал, Маловодное, Токбай) – 47 добуш
  • Спорт  менен  машыгууга шарттын  жоктугу (Кара-Сакал, Новое) – 34 добуш
  • Медициналык тейлөөгө шарттын жоктугу (ФАПтын жоктугу Маловодное, Новое, Токбай) – 28-добуш
  • Трансфарматорлордун эскилиги (Маловодное жана Токбай) – 16 добуш
  • Сугат  суунун жетишсиздиги (Токбай) – 15 добуш
  • Маданияты өнүктүрүүгө  шарттын жоктугу (Кызыл-Туу) – 13 добуш 
  • Мектепке  чейинки билим берүүгө шарттын  начардыгы (бала бакча) (Токбай, Маловодное) – 12 добуш
  • Билим алууга  шарттын жетишсиздиги (Кара-Сакал) – 10 добуш
  • Таштандыларды чыгаруунун жакшы уюшулбагандыгы (Кызыл-Туу) – 10 добуш