Маловодное атындагы орто мектебинин эшиктерин жанылоо