7-апрель элдик революциянын 13-жылдыгына карата өткөрүлгөн иш - чара.